Megvizsgálják, mit ígérnek a pártok

Civil szakértői csoport kezdte meg a nagyobb pártok programjának és a magyar társadalom jelenlegi legfontosabb problémáinak pártatlan kielemzését és értékelését. A Mitígérnek.hu által felkért elemzők szerint idén az alkotmányos rend, a jogszolgáltatás és a közoktatás az a három téma, amelynek mindenképp szerepelnie kell a választási programokban.

Egy közgazdászokból és jogászokból álló civil kezdeményezés, amely önmagát a "választási ígérgetés ellen" határozza meg, 2010 után másodszor is magára vállalta, hogy kielemezze és elfogulatlan szempontok szerint értékelje a nagyobb (a jelenlegi parlamentben legalább egy képviselővel rendelkező) pártok választási programját, valamint leltárt készítsen a főbb kérdésekről, amelyekre azok választ igyekeznek adni.

A Mitígérnek.hu oldalt készítő társaság első körben egy olyan listát állított össze, amely a „véleményformáló értelmiség jeles képviselői” szerint Magyarország jövőjét leginkább befolyásoló társadalmi, gazdasági problémákat tartalmazza. A válaszadók - köztük Chikán Attila egykori gazdasági miniszter, Török Gábor politológus, Ferge Zsuzsa szociológus és Kapronczay Stefánia, a TASZ ügyvezető igazgatója – szerint a felvetett 28-ból az öt legfontosabb téma, amelynek szerepelnie kell a választási programban, az alkotmányos rend, illetve a független hatalmi ágak megerősítése, a jogszolgáltatás és a jogbiztonság javítása, a közoktatás színvonalának emelése, a romák integrációja, valamint az esélyegyenlőség javítása a közoktatásban. A teljes listán ezen kívül szerepel többek között az általános pesszimizmus, a nemzeti identitás kérdése, a társadalom elöregedése, illetve új tényezőkként a mélyszegénység és a jövedelemkülönbségek növekedése, valamint a monetáris politika kiszámíthatósága, függetlensége.

Mindez komoly változást jelent a négy évvel ezelőtt kialakult sorrendhez képest. Akkor is a legégetőbb problémák közé sorolták a megkérdezettek a közoktatás javítását (az 1. helyen állt) és a romák integrációját (3. helyezett volt), a másik három téma viszont a középmezőnyben végzett az akkor 27 területet tartalmazó listán. Az új problémák megjelölése ugyanakkor olyan ügyeket sorolt hátrébb, mint az egészségügy színvonala, a korrupció és a pártfinanszírozás kérdése, illetve az alacsony képzettségűek foglalkoztatása.

A jelenleg folyó - egyelőre még nem publikált - elemzés egyrészt arra vonatkozik, hogy az egyes pártok programjai konkrét válaszokkal, elnagyolt víziókkal, vagy éppen sehogyan sem reagálnak ezekre a kérdésekre. Ezen kívül a kezdeményezés tagjai azt is értékelik, hogy a párt ígéretei hogyan szolgálják azokat az értékeket, amelyeket a párt hivatalosan magáénak vall; az egyes pártok ígéretei mennyire állnak összhangban a programban deklarált célokkal, illetve számszerűsítik a pártprogramokban megfogalmazott ígéretek költségeit.

A csoport 2010-es elemzése egyébként mind a négy akkori nagyobb párt programját viszonylag kedvezőtlenül értékelte. Összességében a legjobb, ötös skálán 3-as osztályzatot a Bokros Lajossal felálló MDF programja kapta, megelőzve a Jobbikot, a Fideszt és az MSZP-t.

Forrás: http://hvg.hu/itthon/20140227_Mit_igernek_a_partok