Deviáns viselkedés

A deviancia fogalmi problémái
Deviancia = elferdülés, elhajlás
Deviáns viselkedés = a társadalmi normáktól eltérő viselkedés

Pontatlan meghatározás, mert:

 • a társadalomban egyidejűleg többféle normarendszer létezhet (Ld. normák viszonylagossága!),
 • a társadalmi normáktól való eltérés mértéke, gyakorisága nem mellékes,
 • nem minden normasértést ítél el a társadalom,
 • lehet olyan normasértés, ami hasznos, célszerű,
 • hogy mi a deviáns, végső soron egy minősítés eredménye.
  (Deviancia az, amit a társadalom, vagy egy csoportja annak minősít.)

A deviancia egyfelől egy olyan magatartás, ami

 • sérti az általánosan elfogadott társadalmi normákat,
 • a társadalom elítéli, szankcionálja,
 • a társadalom működése szempontjából káros, és
 • egy bizonyos arányszám alatt marad, továbbá egy folyamat, mely magában foglalja
 • a normasértőnek ítélt cselekedetet és
 • e viselkedés deviánssá minősítésének társadalmi gyakorlatát (a kontrollintézmények deviancia-konstruáló működését, és a deviánsnak minősített személy identitásában bekövetkező változást).
Csatolmányok: