Könyvajánló

Életmentő könyv - Családi összefogással a függőség ellen
Életmentő könyv - Családi összefogással a függőség ellen
KULCSLYUK KIADÓ KFT._2019

Ha az a célod, hogy megmentsd az életét valakinek, akit szeretsz, akkor ez a könyv neked szól. Ez a szeretted most is éppen azon munkálkodik, hogy módszeresen tönkretegye önmagát, droggal, alkohollal vagy gyógyszerekkel. Te azonban vissza akarod rántani a szakadék széléről, és én azt állítom, hogy ez sikerülhet is.
Persze jelenleg úgy tűnhet, hogy őt az égvilágon semmi sem érdekli, csak a szer és a kábulat az élet helyett egyfajta életpótlék. Még azzal sincs tisztában, hogy milyen nagy szüksége lenne segítségre, miközben Te azt hallod a szakemberektől: egy szenvedélybeteget csak akkor lehet megmenteni, ha az illető maga akarja és kéri ezt.
Én azonban azt állítom: nem igaz, hogy csak azon a szerfüggőn lehet segíteni, aki magától felismeri, hogy mekkora bajban van, és önszántából szakemberhez fordul. Valójában már akkor közbe lehet lépni, amikor az illetőnek még nincs betegségtudata, és tapasztalatom szerint vissza lehet hozni akár a gödör fenekéről is.
Gondolj erre a könyvre úgy, mint egy mentőkötélre, amellyel közösen elhúzzuk a fuldoklót a mentőcsónakig, hogy aztán a szakemberek segíthessenek rajta úgy, ahogy kell. Ez egy olyan mentőexpedíció lesz, amelyben rajtad és rajtam kívül az érintett többi hozzátartozója is részt vesz majd. Csak együtt tudunk valóban célt érni, ráadásul ez az összefogás a függőn kívül a többi családtagnak is segíteni fog. Abban a családban ugyanis, amelyben egy szenvedélybeteg él, nem kizárólag a függő van bajban, hanem egytől egyig mindenki.

Vágjunk hát bele! Ismerd meg azt a módszert, amely a szenvedélybetegség árnyékában élő családok ezreinek adta már vissza a reményt szerte a világon: az intervenciót.

Mérgező szülők _Susan Forward
Mérgező szülők _Susan Forward
Háttér kiadó, 2000.
Kik azok a mérgező szülők? Mit tesznek gyermekeikkel? Miért kell visszatenni szüleinkre a felelősséget gyermekkori élményeinkért? Miért a düh a gyógyulás felé vezető út kezdete? Miként látszik szüleink öröksége válásunkban, maximalizmusunkban, nem kielégítő párkapcsolatunkban, intimitás iránti vágyunkban és ettől való rettegésünkben, vagy épp érdekeink érvényesítésének nehézségében? Milyen módszerekkel tudjuk kézbe venni életünket úgy, hogy ne a szüleink elvárásainak feleljünk meg? Ki az az aranygyerek és miért nincs valódi gyerekkora? 
A fenti és ezeken kívül még sok hasonló kérdésre keresi a választ ez a 2000-ben a Háttér Kiadó gondozásában megjelent, a kognitív viselkedésterápia, a tranzakcióanalízis és a drámajáték gyógyító eszközeit felhasználó, komplett terápiás segítséget nyújtó önsegítő könyv. A szerző úgy fogalmaz, a mérgező szülők ahelyett, hogy segítenék az egészséges fejlődést, tudattalanul aláássák azt, gyakran abban a hitben, hogy gyermekeik érdekében cselekszenek. Akármennyire hiszik, hogy igazuk van, a gyermeket összezavarják. Felnőtt gyermekeik alkalmatlannak, értéktelennek érzik magukat, függővé válnak, önértékelésük sérül, identitástudatuk elmosódott, s mert gyermekkorukban feltételezik, hogy szülei jók, és amit tesznek vele, az helyes, önmagukat kezdik rossznak érezni, hiszen számukra elfogadhatatlan, hogy védelmezőjükben nem bízhatnak meg. Így hát csökkent önértékeléssel vágnak neki az életnek, s bár felnőttek, fizikailag nincs mellettük apa vagy anya, mégis hatásukat addig érzik, míg fel nem szabadítják magukat a tökéletesnek hitt, valójában közvetlenül vagy közvetetten ártó szülői irányítású családi mítosz alól. A hasábokon hangsúlyként jelenik meg a zsidó-keresztény "tiszteld apádat és anyádat" hagyományának hiányzó része: "tiszteld gyermekedet". A könyv fele Forward klinikai tapasztalataiból merítve tényszerűen és pontos pszichológiai elemzéssel ismerteti az egyes, a gyerek felnőttkorában is hatalmat gyakorló mérgező szülőtípusokat (az istenszerű szülőket, az alkalmatlan szülőket, az irányító szülőket, az alkoholistákat, a szavakkal verőket, a testi- és a szexuális erőszaktevőket), melyeket aprólékosan végigvezetve, kliensei életútját és gyógyulását ismerhetjük meg. Bepillanthatunk családok tipikus játszmáiba (s nem egyszer sajátjainkra ismerhetünk), mint a gyermekkori és felnőttkorra is megmaradó szégyen, bűntudat, depresszió, tagadás leképeződéseibe. A könyv nagymérvű hitelességének erejét a háromszáz oldalon végigvonuló csoportterápiás élettörténetek adják. Susan kiemeli, halállal nem ér véget a szülők istenítése, sőt, sokkal inkább fokozódik, ezért külön terápiás utat mutat a már nem élő szülők mérgező örökségéről való leváláshoz. A mérgező szülőket az elhagyatottságtól való félelem mozgatja, egyre növekvő gyermeküket manipulációs eszközökkel továbbra is függőségben kívánják tartani. A negatív vélemények internalizálása képezi a sérült önértékelés alapját, melyek önbeteljesítő negatív várakozásokat is kialakítanak. A könyv második része a gyógyítás eszközeit alkalmazva a belsőt ismét külsővé teszi. A műnek vannak bizonyos részei (pl. az Egyszemélyes holokauszt című kegyetlen fizikai bántalmazásról vagy A mintacsalád, a Te vagy a mindenem, illetve A lefojtott vulkán című, gyakori eseteket feldolgozó abúzus-történetek), melyeket csak erős idegrendszerű olvasóknak ajánlok. 
Felnőttként olyan partnert keresünk magunknak, akivel újraélhetjük a családi forgatókönyvet. Az áldozatok között sokan tartanak fenn szimbiotikus kapcsolatot szüleikkel, hiszen a továbbiakban is tőlük várják szenvedéseik enyhítését. A családi titok hordozója a sérült gyermek, aki a családi mítosz fennmaradása érdekében iszonyú fájdalommal él együtt. A szülőknek nem érdeke a mítosz lerombolása, mindig kitartanak elhárító mechanizmusaik mellett. Forward így összegzi könyve első részét:"Ha mérgező szülei voltak, valószínűleg olyan önkárosító döntései voltak, mint például: "Nem bízhatok meg senkiben", "Nem érdemlek szeretetet", "Soha nem viszem semmire"
Kimondott és kimondatlan hiedelmekkel érkezünk a családból, melyek idővel kimondott és kimondatlan, életünket fogva tartó, felismerésre, megértésre és változtatásra szoruló szabályokká alakulnak. Léteznek összemosódott családok, ahol az elfogadás és biztonság ára időnként az egyéniség feladásával jár. A mérgező családok káosza fenntartja az egyensúlyt, ahol minden családtag játszik egy bizonyos szerepet. Ha az általuk játszott egyensúly felborul, a szülők fokozzák a káoszt. A mérgező szülők kisebb változtatásokra is úgy reagálhatnak, mintha életük forogna kockán, s a leggyakrabban használt mechanizmusok e családokban a tagadás, a szabotázs, a projekció, a háromszögalkotás és a titkolózás. 
A könyv második része életünk visszanyeréséről szól, arról, amiben nem csupán megértjük, hanem másképp is csináljuk a dolgokat. Megfelelő terápiával a legtöbben képesek visszanyerni hatalmukat és méltóságukat. Susan a terápia kezdeti szakaszától a lezárásig nagyon izgalmas és katartikus technikákat mutat be. Alapszabály, hogy nem kell megbocsátani a szülőknek. A megbocsátás a vétkes feloldozása a felelősségre vonás alól, mely a tagadás egy formája. A szerző három listát közöl, melyben kimutatható, milyen fokú szimbiózis köt valakit szüleihez. Az első a hiedelmeket, a második az érzéseket, a harmadik a viselkedéseket veszi sorra. Hiedelmeink szüleink helyett saját vállunkra helyezik a felelősséget, pl. a következőket olvashatjuk ezen a listán: "Bármit tettek is, ők a szüleim, tisztelnem kell őket. Semmi olyat nem szabad tennem és mondanom, ami érzelmileg megsértheti őket. A szüleim érzései fontosabbak, mint az enyéim." 
Az érzések listájáról: "Bűntudatom van, ha olyasmit teszek, ami felzaklatja őket. Bűntudatom van, ha nemet mondok nekik. Bűntudatom van, ha megharagszom rájuk. Mérges vagyok, amikor megmondják, hogy mit csináljak és mit ne csináljak. Félek, amikor haragszanak rám. Szomorú vagyok, ha tudom, hogy cserbenhagytam a szüleimet." 

Érdekes és rendkívül hatásos módszer: ha az érzések kijelentései után a mert szót írjuk, és a mondatot a hiedelmek egyikével folytatjuk, megértjük a kettő közti összefüggésből agresszív vagy meghátráló viselkedésünket. Az érzelmi függetlenség azt jelenti, úgy vagyunk a család részei, hogy közben megőrizzük önálló egyéniségünket. Susan az impulzív reakciók helyett az átgondolt válaszadásra helyezi a hangsúlyt, például: "Meglep, hogy így látod. Sajnálom, hogy felzaklat. Természetesen jogod van a véleményedhez." 
Ha intellektuálisan meg is értjük szüleink felelősségét, a bennünk élő kisgyerek még mindig tiltakozhat ez ellen. A felelősség átvállalása az erőszakot elszenvedő gyerekek túlélési eszköze. 
A szerző a dühöt megélő, a felelősséget áthelyező és a gyásznak időt adó szerepjátékos megoldásokat mutat be. Az igazi függetlenedés útja a szülőkkel való teljes konfrontáció, melynek célja, hogy bátran eléjük tudjunk állni és legyőzzük egyszer s mindenkorra az ettől való félelmet, elmondjuk nekik az igazságot, és hogy milyen kapcsolatot szeretnénk tartani velük a jövőben. A konfrontáció a terápiás munka befejező része, nem mindegy, mikor tesszük meg. A szerző bőven kifejti, miért, mikor és hogyan konfrontálódhatunk szüleinkkel. A levélírás vagy személyes konfrontációs technika során a következő pontokat kell követni: 1. ezt csináltátok velem 2. ezek voltak az érzéseim, mikor ez történt 3. ilyen hatással volt az életemre 4. most ezt várom tőletek 
A levél többször megírható, folyamatosan finomodhat. 
Pontos leírást kapunk a szemtől szembeni konfrontáció lehetséges kimeneteleiről és ezek kezeléséről, valamint az erre szükségszerűen bekövetkező személyek közötti (testvérek, család egyéb tagjainak) változásokról is. A konfrontáció mindenképpen sikeres, hiszen meg mertük tenni, és óriási súlyt tettünk le a vállunkról. Olvashatunk a beteg, öreg szülők és a halott szülőkkel való konfrontáció lehetőségeiről is. A könyv külön részt szentel az incesztus-sérülések terápiás begyógyításának. Megtudhatjuk, miért ismétlik el a csoporttagok sérelmeiket minden új tag érkezésekor, az elszigetelődést megszűntetni kívánó csoportterápia gyógyító fázisairól vagy az incesztus-áldozatok szerepjátékairól is kielégítő bemutatást találunk. Levélírásuk a következő sémát követi: 1. levél az agresszornak 2. levél a másik szülőnek (a csendestársnak) 3. levél az önben sérült gyermeknek felnőtt énjéről 4. "tündérmese" az életről 5. levél partnerének vagy szerelmének (ha van) 6. levél a gyerekeinek (külön-külön) 
Átírhatjuk a bántalmazó szituációt, ha csukott szemmel elképzelve a történet minden apró mozzanatát, gondolatban képesek vagyunk a hatalmat visszaszerezni a megalázó helyzetben. A könyv segítségével megismerhetjük és felkészülhetünk a konfrontáció lehetőségeire és kimeneteleire a csendestárs, a tettes vagy halott szülő esetén is. 
A konfrontáció a terápia befejezésének és sorskönyvünk végleges átírásának, azaz életünk újradefiniálásának a része, s egyben a legbátrabb tett, amit véghezvihetünk. 
Úgy gondolom, ez a könyv sokkal értékesebb és mélyebb annál, semmint néhány sorban be lehetne mutatni. A benne fellelhető és a szöveg egészén végigvonuló valódi terápiás esetek többet mondanak több oldalnyi bemutatásnál. Őszinte szívvel ajánlom mindenkinek, csak bízzon magában.
 
 
Szex - A psziché labirintusában_ Hevesi Krisztina
Szex - A psziché labirintusában_ Hevesi Krisztina
Kulcslyuk Kiadó, 2013

Ez a könyv, mely sok év oktatói és terápiás tapasztalatából született, napjaink legjellemzőbb, szexualitással - és tágabban véve: párkapcsolatokkal - összefüggő tévhiteit és problémáit mutatja be. Célom vele az, hogy terapeutaként a lehető legtöbb esetben feleslegessé váljak. A szexuális elakadások jelentős része ugyanis nem igényel komolyabb munkát a szakemberrel, viszonylag kevés információval oldható, orvosolható - így minimális erőfeszítéssel igen sokat tehetünk életminőségünk javulásáért. A tudás azért persze nem véd meg minden vihartól, de abban biztosan segít, hogy felkészüljünk rájuk, s kisebb veszteséggel vészelhessük át őket.
 
A psziché szerepe a szexben, a szexualitás szerepe a lelki egészségben - erről szól ez a könyv, no meg arról, hogy miként tartható fenn (olykor biológiánkkal is dacolva) a varázslat.

Nem cserélek elveket _ Weiler Katalin
Kossuth Kiadó, 2016

Weiler Katalin megalkuvást nem tűrően, éveken át készített beszélgetéseket a Széchenyi-díjas Ferge Zsuzsával, ennek eredményeként születhetett meg ez a memoárnak és korrajznak is beillő életút-beszélgetés. A Nem cserélek elveket című könyv nem csak a híres szociológus portréját nyújtja, hanem a magánemberét is. Ferge Zsuzsa kendőzetlen nyíltsággal vall szerteágazó családjáról, zsidó származásáról, identitásáról, világszemléletéről. És csak azt követően beszél politikáról és szakmáról, a benne állandóan munkálkodó jobbítási szándékról, miután a II. világháború előtti, alatti és utáni évekről, férjéről, testvéreiről, barátairól mesélt. Weiler Katalin fotókkal kísért, olvasmányos könyvéből egy rendkívüli széles látókörű, bölcs ember portréja bontakozik ki.

Népességpolitika a közjó szolgálatában _ DEMÉNY PÁL
Népességpolitika a közjó szolgálatában _ DEMÉNY PÁL
KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2016.

Tartalom:
-Népesség és a láthatatlan kéz [1986]
-Pronatalista politikák alacsony termékenységű országokban [1987]
-A gyermekvállalás és az időskori anyagi biztonság kapcsolatának
visszaállítása [1987]
-A magas termékenység csökkentése: érvek a kereslet mellett [1992]
-Két javaslat a kairói napirendre [1994]
-Népesség és fejlődés [1994]
-Népességnövekedés és az állam [1999]
-A nemzetközi migráció kilátásai [2002]
-Európa népességpolitikai dilemmái [2002]
-Népességjövők a következő háromszáz évre [2004]
-Az európai demográfiai változások szakpolitikai kihívásai [2005]
-Demográfiai eszmetörténet 1940 után [2005]
-Globalizáció és nemzetközi vándorlás [2007]
-Európa demográfiai jövője - homályos kilátások [2007]
-Népességpolitika és demográfiai átmenet [2011]
-Népesség és népességpolitika: magyar perspektívák [2011]
-Népesség és geopolitika a huszonegyedik században [2012]
-Emelhető-e a reprodukcióhoz szükségesnél alacsonyabb
termékenység? [2015]
-Európa két demográfiai válsága: a látható és a fel nem ismert [2015]
-Demény Pál rövid életrajza
-Demény Pál válogatott munkái
-Könyvek és szerkesztések
-Válogatott tanulmányok, előadások és interjúk

Férfiak - Eltűnő szerepek _R. W. Connell
Férfiak - Eltűnő szerepek _R. W. Connell
Noran Libro Kiadó, 2012

„Már léteztek és óriási népszerűségnek örvendtek a "férfiakról szóló könyvek". Ez a műfaj a populáris pszichológia, az amatőr történetírás és a rosszízű mítoszgyártás keveréke volt - és én utáltam. Semmi szükségünk nem volt begyöpösödött, egoista sztereotípiákra a maszkulinitásról. Nem akartam megerősíteni a »férfiaknak « azt a képzeletbeli identitását, amelyet ez a műfaj puszta létével létrehozott. Végül meggyőztek, hogy érdemes megírni egy olyan könyvet, amely bemutatja és elmagyarázza a férfiak nemi mintáinak sokszínűségét.”(R.W. Connell)

Raewyn Connell a University of Sydney professzora. A Macquarie Egyetemen, az Ausztráliában valaha kinevezett legfiatalabb professzorként kapott akadémiai széket.
Szociológiája megpróbálja egyesíteni az empirikus kutatást, a strukturális elméletet, a társadalomkritikát és az idevágó gyakorlatot. Írója illetve társszerzője 22 könyvnek és több mint 150 kutatási dokumentumnak. Munkáit 15 nyelvre fordították le.

Bátran élni - Félelmeink és gátlásaink leküzdése
Bátran élni - Félelmeink és gátlásaink leküzdése - Almási Kitti
Kulcslyuk Kiadó, 2015

Rengeteg gátlás és félelem van bennünk még a legegyszerűbb helyzetekben is -rettegünk attól, hogy ha megmutatunk magunkból valamit, akkor kitesszük magunkat mások kritikájának, ítéletének, elutasításának.
Sokkal egyszerűbbnek tűnik, ha inkább elrejtőzünk a szerepeink mögé, ha nem mondjuk ki, amit gondolunk, ha nem fejezzük ki, amit érzünk, mert így nem szolgáltatjuk ki magunkat annak, hogy mások nem fogadnak el és nem szeretnek bennünket.
Éljük-e így le az életünket? Óvatosságunkban nem hagyjuk-e ki éppen a lényeget? Képesek lehetünk-e valódi intimitásra, megvalósíthatjuk-e legmélyebb vágyainkat, ha állandó önvédelemre rendezkedünk be?
Úgy látom, a legtöbb ember nem meri azt az életet élni, amit a szíve mélyén kívánna. Azt mondjuk, nincs rá lehetőségünk, de sokszor valójában bátorságunk nincs, hogy kivívjuk, megteremtsük azt. Ehhez ugyanis egyrészt el kellene hinnünk azt, hogy képesek vagyunk rá, másrészt elsősorban saját belső hangunkra hallgatni, nem pedig mások - gyakran jóakaratú, de megalapozatlan, önös érdekekre épülő, vagy akár kifejezetten romboló - véleményére. Azon erőlködünk egész életünkben, hogy másoknak megfeleljünk, hogy ne gondoljanak rosszat rólunk, ne szóljanak meg, ne bántsanak minket, miközben önmagunkat cserbenhagyjuk. Miért nem tesszük fel néha a kérdést: És akkor mi van?! Mi van akkor, ha valami nem sikerül, ha valaki nem fogad el? Megéri-e lemondani arról, hogy a saját bensőnkből fakadó, autentikus életünket éljük, csak azért, hogy soha meg ne sérüljünk, el ne utasítsanak, el ne bukjunk (ami minden bizonnyal így is, úgy is lehetetlen)? Azt tapasztalom, hogy visszatekintve mindig megbánjuk, ha nem tesszük meg, ami igazán fontos lett volna számunkra, ha elszalasztjuk azokat a lehetőségeket, amelyek által azzá lehetnénk, akik lenni szeretnénk.
Igen, vannak az életben rettenetesen nehéz és ijesztő helyzetek, amikor természetes, hogy félünk - mint ahogy olyan mély felnőttkori gátlások és szorongások is, amelyek korai sérülésekből fakadnak, így gyakorlatilag beleíródtak a sejtjeinkbe. Ilyenkor valóban nem könnyű a dolgunk - de vannak eszközök a kezünkben, és szó sincs arról, hogy ebbe bele kellene törődnünk, hogy ne élhetnénk bátran és hitelesen az életünket, ha így akarjuk, és erőfeszítést teszünk érte.

Kéjpart - Michal Witkovski
Kéjpart - Michal Witkovski
Magvető Könyvkiadó, 2010

Michał Witkowski könyve utazás egy többszörösen ismeretlen, letűnt világba: széles panorámában mutatja be a társadalom perifériáján élő homoszexuálisok illegális életét a lengyel kommunizmus évtizedeiben és a rendszerváltás után, ami sokaknak - többek között nekik sem - azt hozta, amiben annak idején reménykedtek. Hősei nem az emancipációért küzdő középosztálybeli, rendezett életű melegek, hanem a szegény, női szerepeket majmoló nyanyusok, akik éjjelente közparkokban és illemhelyeken hajszolják a kielégülést és vágyaik netovábbját: a primitív, férfias, félrészeg lumpot, a heteroszexuális munkásembert, aki "egyszerű, mint a rugós kés", és az éjszaka mélyén sok mindenre kapható, amit nappal talán magának sem vallana be.

Az erőszak sodrásában
Az erőszak sodrásában - Popper Péter, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás
Saxum Kiadó, 2009

A társadalmi és politikai agresszió ma is egyre növekvő tendenciát mutat. Mindez nem kerüli el egyéni életünket sem. Nem nézhetjük tétlenül… Szabad akaratot kaptunk, felelősek vagyunk önmagunkért! Ezért is különösen időszerűek Ranschburg Jenő, Popper Péter és Vekerdy Tamás e kötetben közölt írásai.

szociológia
A magyar szociológia története - Huszár Tibor
Osiris Kiadó, 2015

A magyar társadalom – a nyugati fejlett országokhoz viszonyítva – városiasodásban, a művelődés egyes területein a huszadik század kezdetén tartós késésben volt. A megkésett polgárosodás már következmény is, ok is; a szociológia meghonosodása fáziskésésben megy végbe. A szociológia nemcsak – elsősorban – tudományos művek sora, hanem intézmények együttese is. Bolgár Elek írja „A szociológia fejlődése és irodalma Magyarországon” című – először 1909-ben, egy német folyóiratban megjelent cikkében:  „Jóllehet Magyarországon ma még alig lehet komolyan beszélni a »szociológia történetéről«, bizonyos előrehaladás már a szociológia művelésének technikájában és irányaiban is megtalálható. Magyarországon… a szociológia kezdetben csupán egyes tudósok közérdeklődésének tárgya volt, s csak később vállalta azt a hivatást, hogy művelőinek kitartó és szervezett munkája révén olyan kultúr tényezővé váljon, amely terjeszti és mindenüvé, ahol a társadalmi kapcsolatok csak lehetségessé tették, eljuttatja a társadalmi tudatot: mindenekelőtt magába a tudományba, azután a művészetbe, az erkölcsi nézetekbe, hogy áthassa az egész közszellemet, közgondolkodást, s végül a gazdasági életben, a jogrendben és a politikában érje el a gyakorlati kulminációját.”

Biopolitika- drogprevenció - Bíró Judit
Biopolitika- drogprevenció - Bíró Judit
L'Harmattan Kiadó, 2006

AZ ELTE Társadalomtudományi Karának Deviancia szakiránya és a mellette működő Drogtanulmányok Kutatóintézete 2004 májusában kapott megbízást a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium kábítószerügyi koordinációjától, hogy dolgozzon ki egy olyan tantárgyat, amely révén a kábítószer-használat megelőzését célzó modellek és programok bekerülhetnek a felsőoktatási curriculumba. A Biopolitika - Drogprevenció nevű kísérleti tantárgy tartalmi és formai kialakításánál az volt az elsődleges célunk, hogy a hazai kábítószerhelyzetet alapul véve betekintést kínáljon speciális szakmai készségekbe és szakpolitikai technikákba. A tematika összeállításánál igyekeztünk átfogó képet nyújtani a drogprevenció itthon és külföldön meghatározó súlyú elméleteiről és alkalmazott módozatairól is. A most közreadott kötet ennek a munkának az eredménye: célunk, hogy a magyarországi felsőoktatásban remélhetőleg minél előbb akkreditálható tantárgy oktatásához szakmai segédanyagot biztosítsunk.

Szomszédok közt - Antalóczy Tímea
Szomszédok közt - Antalóczy Tímea
Antenna Könyvek, 2006

Ez a társadalompolitikai regény a szappanoperák hatásait vizsgálja. A könyv a szappanoperák rajongóinak ugyanúgy szól, mint a társadalmi rétegek kutatóinak.

"Magyarországon a rendszerváltást megelőzően, illetve azzal párhuzamosan a szappanoperák óriási közönségsikere jelezte, hogy ez a műfaj igen jelentős társadalmi funkciót tölt be: a nyugati életforma, a gazdagság világa, a piaci és fogyasztói társadalom életmodelljei jelentős részben éppen e műfaj közvetítésével jutottak el a magyar közönség széles tömegeihez. A szappanoperák számának növekedésével együtt egyre több publicisztikus vélekedés született a műfajról, tudományos igényű és színvonalú elemzés azonban annál kevesebb. Amikor Antalóczy Tímea utatómunkája elkezdődött, vizsgálatának tárgya még a tudomány által lenézett műfajok körébe tartozott; ő azon kutatók egyike, aki először tekintette a tömegkultúra ezen nagyon fontos pillérét a szociológiai kutatás rangjára érdemes területnek, s vette tudományos vizsgálat alá. E könyve eddigi kutatómunkájának egyfajta összefoglalása: a müfaj sokoldalú körüljárása, a fogadtatás sajátosságait sorra vevő, körültekintően egzakt, saját módszereken alapuló elemzés, ugyanakkor annyira olvasmányos és közérthető, amennyire az egy ilyen populáris műfaj elemzőitől kötelezően elvárható, hiszen az ilyen elemzés célja többek között az, hogy a szappanoperák fogyasztóinak óriási tábora tisztában legyen a műfaj nyelvével, belső törvényeivel: hogy ne váljék annak áldozatává." KAPITÁNY ÁGNES - KAPITÁNY GÁBOR

A Dzsumbuj - Ambrus Péter
A Dzsumbuj - Dr. Ambrus Péter
Lazi Kiadó, 2000

E különös szociográfia színhelye egy, ma már csak maradványaiban létező telep, Budapest kilencedik kerületében. 1937-ben épült az a három ház, amely a Dzsumbuj néven vált ismertté, egyben a társadalom más rétegei által kiközösítetté, lenézetté. Ambrus Péter munkája átfogó képet ad a szegénységről, tárgyán messze túlmutató tanulságokat közöl, és a mélyinterjúkból idézett szövegrészletek, az esettanulmányok, a számszerűsíthető következtetések, általánosítások mellett döbbenetes egyéni sorsokat villant fel.

Veled maradok! - A hosszú távú kapcsolatok titkai
Veled maradok! - A hosszú távú kapcsolatok titkai - Dr. Belső Nóra
Jaffa Kiadó, 2014

Miért olyan nehéz magunk mellett tartani a másikat, akár egy életen át? Miért tűnik úgy, hogy az örök szerelem csak illúzió? Mi a fő megtartó erő egy kapcsolatban? Egyáltalán: miért mutatjuk magunkat másnak, és miért fogadjuk el, hogy a másik is ezt teszi?
Ezeket a kérdéseket boncolgatja DR. BELSŐ NÓRA pszichiáter, az Utak egymástól és az Utak egymáshoz című kötetek szerzője. Mint írja, az egymás mellett élést könnyedén el lehet játszani, de valóban magunk mellett tartani egy társat már életfeladat. És mint ilyen, komoly odafigyelést, gondozást és tudatosságot kíván.
Két ember testi-lelki kapcsolata az idők folyamán változik, de a lényege mindig ugyanaz marad: mi ketten egy pár vagyunk, és szeretjük egymást. A szerző szerint a másik birtoklása és a maradás kikényszerítése helyett érdemes arra törekedni, hogy az elvárások helyett a kapcsolatban megélt öröm és élmény legyen a fő összetartó erő.
Le kell mondanunk a hibátlanság eszményéről, a görcsös akarásról, a taktikázásáról, és el kell fogadnunk, hogy a mindennapokhoz a csalódás és a fájdalom éppúgy hozzátartozik, mint a szeretet vagy a szenvedély. Nos, igen, egy hosszú távú kapcsolatot megtartani komoly munka, sokak szerint mégis megéri.

Koordinátákon kívül - Fiatal felnőttek a mai Magyarországon
Koordinátákon kívül - Fiatal felnőttek a mai Magyarországon -Szalai Erzsébet
Új Mandátum Könyvkiadó, 2011

„A második világháború után baby-boom nemzedék - és magyar megfelelője, a "nagy generáció" - számára a legfőbb érték és cél a szabadság, a teljes szabadság kivívása volt. Legfontosabb történelmi teljesítménye az, hogy a létező közösségeket- közösségeit is erodáló erősségű individualizmusától vézéreltetve lebontotta szinte az összes korlátot a globális tőke totális térnyerése előtt. De hogyan viszonyulnak ehhez a mai felnőttek? A könyv lapjain a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű fiatalok szólalnak meg.”

Autonómia vagy újkiszolgáltatottság
Autonómia vagy újkiszolgáltatottság - Szalai Erzsébet
PESTI KALLIGRAM KFT., 2014

Szalai Erzsébet új kötete olyan mozaikokból, olyan történetek és témák sorozatából áll, melyek az autonómia versus kiszolgáltatottság problematikájára fókuszálnak, 1945 utáni történelmünk és a jelen időhorizontjában. A szerző mint oly sokszor a közvélekedéssel szembe menő következtetésre, következtetésekre jut.

Kilencvenizmus
Kilencvenizmus - Békés Márton, Böszörményi Nagy Gergely, Dobos Csaba, Kollár Dániel, Sápi Zsófi
Jaffa Kiadó, 2014

 "A mi generációnkkal nem történt semmi. Készen kaptuk a szabadságot, a békét, a végtelen mennyiségű fogyasztói és politikai döntés lehetőségét, az 1990-es éveket. Nem mi határoztuk meg, az határozott meg minket.

 

Minden évtized magán hordozza saját karakterjegyeit, de vannak közöttük igazán emlékezetesek. Évtizedek, amelyek a szokásosnál is markánsabb atmoszférával hagynak nyomot, amiknek saját gravitációja van. A 90-es ilyen volt. Glamúr és optimizmus, naivitás és bárgyúság, dekadencia és tragikum egyidejűsége a 60-as évek után ekkor tért vissza a világba. Az ólomléptű 70-es, a válltöméses 80-as évek után a színes, nyúlós 90-es évtized ismét eufóriával, VHS-kazettákból emelt polcokkal, a „történelem végéről” szőtt illúziókkal, a technikai haladás mára bájosan röhejes mementóival volt terhes.

Nézőpont kérdése, hogy Magyarország a legjobb, vagy a legveszélyesebb pillanatban csatlakozott-e a szabad világhoz. Hogy a 80-as évek elején született, a 90-es években felnövő generáció rendkívül szerencsés, vagy inkább különösen kiszolgáltatott volt-e. Egy biztos: hihetetlenül jól éreztük magunkat. Nem tudunk és nem akarunk túllépni rajta."

Cigány rulett - Tábori Zoltán
Cigány rulett - Tábori Zoltán
Európa Könyvkiadó, 2014

2008 - 2009-ben a cigánygyilkosságok tettesei úgy látogattak el a szegénység gócpontjaira, hogy igazán körül se néztek: jöttek, láttak, lőttek. A megbüntetendő falvakat átgondoltan választották ki, de a házat már nem. Amit Molotov-koktéljaikkal és puskáikkal műveltek, olyan volt, mint valamiféle morbid cigány rulett: ér, akit ér.

Közvetlenül a merényletek után akadtak köztük kakukktojások is sokféle helyszínrajz készült rendőrségi és újságírói eszközökkel, de csak kevés hatolt a konfliktusok mélyére, a szomszédságba, a házfalak mögé, hogy igazán árnyalt képet mutasson fel. Mint a kötetbe foglalt tizenegy, szépirodalmi igényű riport, melyek korhű ábrázolásában még benne van a rejtély. Mondd, a Piroskától az összes befőttet elvitték? Az őszibarackot is?
Az őszibarackot is.
Pedig az volt a legfinomabb.
Ilyesmi nem fordulhatott volna elő Rákosi alatt.
 

Az 'anyag' természete
Az 'anyag' természete - Griffith Edwards
Napvilág Kiadó, 2006

Griffith Edwards addiktológus, a Londoni Egyetem professzor emeritusa évtizedek óta kutatja az alkohol- és drogfüggôséget. Úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy kezelni tudjuk a drogproblémát, meg kell ismernünk a drogokat. Könyvében feltárja a drogok történetét, kultúráját, bemutatja fizikai és pszichológiai hatásait, orvosi alkalmazásukat, kereskedelmüket, a kontroll és legalizáció változatos módjait. Segít megérteni, hogy megy át egy bizonyos drog elfogadottból el nem fogadottba, és megmutatja, hogy vezet a használat története a különbözô drogoknál különbözô megítélésre. A történelmi és tudományos háttér ismeretében ez a könyv javaslatokat tesz arra, hogyan kezelhetné a társadalom hatékonyabban és ésszerübben a drogproblémát a jelenleg gyakoribbnak tünô segítô szándékú, ám alkalmi próbálkozások helyett.

Utazások Erotikában (Ki a franc az a Goethe?)
Utazások Erotikában (Ki a franc az a Goethe?) - Vámos Miklós
Ab Ovo, 2007

A szerző a következő egyszerű alapötlet bűvöletében írta meg ezt a könyvet: elmesélhető-e egy ember - egy férfiember - élettörténete úgy, ha voltaképpen csupán szerelmi históriáit és nőügyeit taglaljuk. Sorsunk talán legfontosabb vonatkozása az, hogy kikhez fűz(ött) minket szerelem vagy erotikus vonzalom, vegyünk egyszer szemügyre regényhőst ilyen alapon. A művelt olvasónak a cím hallatán földereng Johann Wolfgang Goethe kolléga közismert opusának címe: Utazás Itáliában. Ez sem a véletlen műve. Hősünk, Jánoska, azaz dr. Mester János, Goethe életének és munkásságának elszánt kutatója. Minthogy a költőfejedelem szerelmi ügyeivel is foglalkozik, tudja, Goethének legalább (esetleg: több mint) száz nője volt. Őneki, Mester Jánoskának, mindössze tizet engedélyezett a szerző. Három feleség, hét egyéb. Róluk szól a regény.
 

Oldalak