Könyvajánló

Bevezetés a szociológiába - Második javított és bővített kiadás - Andorka Rudolf
Bevezetés a szociológiába - Második javított és bővített kiadás - Andorka Rudolf
Osiris Kiadó, 2006

A jelen tankönyv több mint húszéves oktatási tapasztalat terméke, a rendszerváltás után végzett legfontosabb szociológiai vizsgálatok eredményeivel. A szociológia tudományának alapkérdéseit, a szociológia történetét és módszertanát tárgyaló első három fejezet után tizenhat további fejezetben egy-egy társadalmi jelenséggel foglalkozik. Röviden bemutatja a jelenségre vonatkozó elméleteket, a vizsgálatra használt módszertant, más országokban megfigyelhető tendenciákat. Részletesen tárgyalja a magyarországi helyzetet, s végül utal a jelenség társadalompolitikai eszközökkel való átalakításának lehetőségeire. A szerző a makroszociológiától halad a mikroszociológia felé: a társadalmi szerkezet és az egyenlőtlenségek tárgyalásából indul ki, és az emberi viselkedés és a kultúra jelenségeivel fejezi be a szociológiai jelenségek bemutatását.

A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban
A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban Pikó Bettina (szerk.)
JATEPress, 2011

Oldalak