Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Bevezető

Demjén Ferenc 1946. december 21-én, Diósgyőrön született a család harmadik gyermekeként. Édesapja a diósgyőri vasgyár mérnöke volt, ám az akkori szellem igen távol állt tőle, az akkori politikai nézetekkel nem tudott azonosulni, ezért utcára tették. A család Pestre költözött.

Polgári családban nőtt fel, de apja munkásként kezelte. Mérnöknek tanult, Budapesten a minisztériumban főmérnökként dolgozott. István bátyjával több zenekarban is zenéltek, ő nagyon tehetséges volt, de 8 év után valahogy belefáradt az egészbe. Nővére és bátyja Svédországban élnek.

Édesanyja énekesnőnek készült, de akkoriban az énekesi pálya nem tartozott az erkölcsös pályák közé. Apja dalárdákban énekelt, erős, érces hangja volt, hangerejét tőle örökölte.

Zongorázni Gosztonyi Jánosnál tanult, aki gyakran elvitte a Zeneakadémiára, hogy ott gyakorolhasson.Háromszor nősült, gyermeke nem született. Feleségével Rebeccával közel két évtizede élnek együtt. Szabadidejük nagy részét Baranya megyei birtokukon töltik, számukra az a feltöltődés szigete. Lovak, cicák, kutyák, csacsik képezik az idillt a nyüzsgő város után.

Demjén Ferenc csodálkozó, félénk kissrác volt, mindenki iránt túl nagy tisztelettel. Már egész fiatal korában a zene felé húzta a szíve, ezért a vegyipari ismereteit jó darabig nem is kamatoztatta.

Énekelt és basszusgitározott a Dogs, Liversing, Meteor, Sakk-matt, Tűzkerék, Bergendy, V’Moto-Rock zenekarokban.

Mikor úgy érezte egy egy csapaton belül, hogy már nem tud újat adni a közönségnek változtatott. Így hagyta el a Bergendyt és következett a sok szép és viharos sikert elért V’Moto-Rock, ami ma már nem is olyan fontos dolgok okán megszűnt, és onnéttól kezdve indult el a szólókarrierje. Amiért ma milliók hálásak.

A ma már 62 éves Demjén Ferenc kamaszkora óta, több mint negyven éve van a színpadon úgy, hogy szinte mindvégig az élvonalhoz tartozott. Több mint négyszáz dal fűződik a nevéhez, a pontos számot ő maga sem tudja.

„egy idő után az ember nem számolgatja, csak írja a dalokat”- mondja Demjén.

Zenéjén generációk, nemzedékek nőttek fel, koncertjein több korosztály énekli vele a dalokat. Zenekarával fergeteges hangulatot teremt minden koncert  alkalmával. Sikerének titka nem csak a sajátos dallamvilágú Demjén-zene, hanem egy generáció tagjának, akinek sikerült megőriznie a lelke tisztaságát és a józan ítélőképességét ilyen embert próbáló évtizedekben is.

Mintavétel-adatok

A mintavételem alapjául Demjén Ferenc által írt és előadott dalok szolgálnak. A dalszövegeket a  http://www.zeneszoveg.hu/ internetes honlapról, illetve Demjén Ferenc rajongói honlapjáról a http://www.demjenferenc.hu/ weboldalról véletlenszerűen gyűjtöttem le, külön a V’Moto-Rock-os korszakból, és külön a szóló karrierjéből.

1, Első részben azokat a szövegeket vizsgáljuk, amit a V’Moto-Rock korszak alatt írt és énekelt. 10-12 dalszöveget elemzek, ennek terjedelme 1406 szó, 6458 karakter.

2, A második részben Demjén Ferenc szóló karrierje során született dalokat veszem górcső alá. Az elemzésre kerülő anyag terjedelme 1446 szó, 6656 karakter.

A vizsgálat kezdetén a teljes szöveg összes szavát tartalmazó lista, majd a leggyakrabban előforduló szavakból egy táblázat készült.

Az elemzés során az ATLAS.ti 5.5 tartalomelemző szoftvert alkalmaztam.

Hipotézis: Mennyiben változott meg a dalok szóösszetétele a rendszerváltás, és a V’Moto-Rock korszak után Demjén Ferenc dalaiban?                                                                                                 1.1 ábra txt fájl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2 ábra txt fájl 

Az ábrán az Atlas program munkalapja látható. Baloldalon  egy interjúrészlet, jobb oldalon pedig egy megnyitott ablak. Az interjúrészleten nem egy kódolt szakasz látható, hanem az egész szöveg, mert az egész szöveg van elemzés alatt.  A jobb oldali ablak azt mutatja, hogy az elemzendő szövegben a szavak milyen gyakorisággal fordulnak elő.

Látható a szavak betű száma, mérete (size),a szövegben az előfordulás gyakorisága (count-számolás) és a százalékos (%) arány az egész szöveg arányában.

 

Ha a dalszövegekben a szavak előfordulási arányát tekintjük, akkor következőt látjuk:a leghosszabb szó 16 karakterrel: összeölelkeznénk, ami három alkalommal fordult elő a dalszövegekben. A legtöbb alkalommal előforduló –nem tekintve a procedurális tartalmat- szavak voltak:

2.1 ábra. A  szógyakoriság-elemzés eredményei

- álomarcú                   8 alkalommal              0,59%

- vár                            7                                 0,52%

- van                           7

- tele                           7

- szívünkkel                7

- gondolj                     7

- föld                          6                                 0,44%

- szép                          6

- ölel                           6

- melegével                 6

- könnyel                    6

- idő                            6

- tartozom                   5                                 0,37%

- fény                          5

- csók                          5

- árnyék                      5

- vándor                      4                                 0,29%

- szabadság                 4

- hiányzol                    4

- szerelem                   3                                 0,22%

- szád                          3

- otthon                       3

- nyár                          3

- nap                           3

- hozzám                     3

- hozzád                      3

- együtt                       3

- dal                            3

- velünk                      3

 

Ezek a szavak fordulnak elő a leggyakrabban Demjén Ferenc dalszövegeiben. Ami azt jelenti, hogy dalszövegeiben elsődleges szerepe van az érzelmeknek, az emberi kapcsolatoknak az érzelmi megnyilvánulások szinte minden dalban megtalálhatóak.

2.2 A szeretet szóhoz kerülnek mind azok a szavak melyek a társas kapcsolatokra vonatkoznak, vagy valamilyen érzelmet fejeznek ki:

Érzések=|együtt|vele*|velem|egyedül |gondol*|csók*|ölel*|hiányzol|hiány*|könny*|összeölelkezni|szívünkkel|szerelem|szeret*|vágy*|tűz*|

2.3 A szabadság szóhoz kapcsolva kerülnek azok a szavak melyek az utazást, távolságot, szabadságot hivatottak leírni.

szabadság=|utaz*|hova|el|messze|hol|visz*|vágyom|szél|megy*|eljut*|végtelen*|szabad*|megy*|utaz*|távol*|

2.4 ábra

Az ábrán az Atlas program munkalapja látható. Bal oldalon a dalszövegek, jobb oldalon pedig két megnyitott ablak.  A bal oldali  ablak a kódokhoz tartozó idézeteket tartalmazza; megjelölve a bal oldali interjúrészletből származó idézet jellemzőit ( az idézet sorszáma a dalszövegeken belül, az idézet terjedelme az interjú soronkénti számai szerint). A jobb oldali  ablak a kódot mutatja, amihez tehát tartozik több idézet  és annak az előfordulási helye a munkalap bal oldali részén (a két ablak eltakarja, hogy itt a munkalapon is megjelenik a megjelölt szakaszhoz tartozó kód, illetve kódok).

Eredmény:

                                           

 

Elemezve Demjén Ferenc V’Moto-Rock zenekarban előadott dalszövegeit a következőt állapítottam meg: Ahogy azt a diagram is mutatja a dalszövegekben a szabadság kód alá tartózó kifejezések az összes 274 sorból, 74 alkalommal/sorban  fordult elő, míg a érzések, érzelmeket kifejező szavak 49 sorban volt megtalálható.

Demjén szóló karrierjében készült dalok kapcsán a következő állapítható meg. Vizsgálva a 321 sort, a szabadság kód szerint, 69 sorban volt fellelhető a szabadság gondolata, míg érzelmek tekintetében 48 sor volt érintve.

Megállapítható tehát, hogy Demjén Ferenc dalszövegeiben, annak tartalmát tekintve, kiélezve a szabadság gondolatára, és az érzelmi vonalat figyelembe véve, nem történt jelentős változás a két korszakot tekintve.

Valószínűsíthető, hogy ennek az állandó gondolatvilágnak köszönhető, hogy népszerűsége töretlen, még akkor is, ha pályafutása több generáción átívelő.

 

Szabó Nelli_2008.