Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Előszó

A valós méretű statisztikai modellek megoldása kézi számításokkal általában nem, vagy csak nehezen végezhető el, a számítógépes feldolgozás lehetősége azonban új utakat nyitott meg a statisztika tudományában is. Napjainkban a számolási igény – a személyi számítógépek megjelenése és elterjedése miatt – már nem jelent különösebb akadályt, a számítások megkönnyítésére több matematikai-statisztikai és ökonometriai szoftvert is  megalkottak. Ezeknek a programoknak az oktatás és a gyakorlati felhasználás szempontjából azonban több hiányossága is van. Az eladásra szánt programcsomagok általában „fekete dobozként” működnek, azaz a felhasználó nem látja, azt, hogy mi történik a háttérben, a bevitt input és az értelmezendő output jelenik meg csupán.

A hivatkozott, legtöbbször az Amerikai Egyesült Államokban kiadott szakkönyvek a hallgatók számára nehezen beszerezhetőek és drágák. Az ilyen szoftverekkel kapcsolatos további gond az is, hogy folyamatosan újabb verzióik jelennek meg, ami széleskörű alkalmazásuk lehetőségét megnehezíti. Drágítja a felhasználásukat továbbá, hogy az éves licencdíj kifizetésén túl a gépszám függvényében gyakorta külön díjat kell fizetni. A felsőoktatásban sok esetben a szoftverek csak az egyetemi/főiskolai számítógépeken érhetőek el, a hallgatók otthoni számítógépükre legálisan nem telepíthetik azokat. A különböző szoftverek emellett különböző felhasználói felülettel rendelkeznek.