Kutatói portrék

A Pécsi Tudományegyetem kutatói portrésorozatot indított az ott folyó tudományos munka eredményeinek, sokszínűségének bemutatására. Induló projektjük célja, hogy bemutassák az egyetem vonzáskörzetében található fiatal korosztály számára ezen munka értékeit, eredményeit, ezáltal ösztönözve hallgatóikat.

 

Korinek László a PTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Tanszékének egyetemi tanára, a Belügyi Szemle főszerkesztője. A korszerű magyar empirikus kriminológiai kutatások kiemelkedő szaktudósát 2007-ben választották az MTA levelező tagjává. Nevéhez fűződik az első hazai latens bűnözési kutatás, valamint az áldozattá válás főbb szociálpszichológiai összefüggéseinek a tisztázása. Szintén ő dolgozta fel magyar nyelven a kriminológia elmélettörténetét.

Bagi Judit Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíjas

Kutatás első része három állam, Ruanda, Svédország és Magyarország női parlamenti képviselői arányának és női társadalmának vonatkozásával foglalkozik nemzetközi és interkulturális összehasonlításban. A választott három ország összevetésének alapjául elsősorban az államok parlamentjeiben helyet foglaló nők százalékos aránya szolgál. A Kelet-Afrikában elhelyezkedő Ruanda parlamentje rendelkezik ugyanis a legmagasabb, 56,3 százalékos női reprezentációval a világon. Európa „csúcstartójaként", egyben a negyedik Svédország áll 44,7 százalékkal. A merőben eltérő társadalmi háttérrel és földrajzi elhelyezkedéssel rendelkező két államhoz képest hazánk jelentős lemaradást nyugtázhat.

A PTE Universitas Televízió által készített portrésorozat következő részében dr. Gál István László, a PTE - ÁJK kutatója nyújt betekintést a jogtudomány területébe.
                                                                                         

A PTE Universitas Televízió által készített portrésorozat következő részében Mazzag Éva, a PTE-FEEK szakértője mutatja be tudományágát és eredményeit.
              

A PTE Universitas Televízió által készített portrésorozat következő részében dr. Hesz Ágnes, a PTE - BTK kutatója mutatja be kutatásának eredményeit.