Magyar lelkiállapot az ezredforduló után

„A magyar népesség életminısége az ezredfordulón” c. kötetben az életminıség interdiszciplináris, magatartástudományi vizsgálatára tettünk kísérletet. (Kopp, Kovács,2006)* A kötet alapvetı célja a magyar népesség életminıségének bemutatása, az életminıséget meghatározó tényezık elemzése, mind a szociológiai, mind a pszichológiai, mind az egészségtudományi életminıség kutatások eszköztárát felhasználva.

Az emberiség egyik legısibb kérdése, hogy mi teszi az életet értelmessé, boldoggá, mi a jó, a teljes élet titka. Egészen a XX. század hatvanas éveiig ez a kérdéskör elsısorban a filozófusokat foglalkoztatta. Az orvosi, pszichológiai lexikonokban meg sem jelentek ezek a fogalmak. A mai életminıség-kutatások alapjaként mindenképpen hivatkoznunk kel Arisztotelész munkásságára, hiszen a mai pszichológiai életminıség-kutatás is innen eredezteti a gyökereit."