Mennyire elterjedt a drogfogyasztás a fiatalok körében?

Mennyire elterjedt a drogfogyasztás a fiatalok körében?

2011-ben került sor az ESPAD kutatássorozat ötödik felmérésére. A megkérdezett 16 éves fiatalok 19,9%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert. Ennél magasabb, 24,9% volt azoknak az aránya, akik biztosan droghasználati céllal fogyasztottak valamilyen szert (a tiltott szerek mellett mágikus gombát, egyéb opiátokat pl. mákteát, szerves oldószereket, patront/lufit, mefedront). A visszaélésszerű gyógyszerfogyasztás (orvosi javaslat nélküli nyugtatók/altatók és alkohol gyógyszerrel együtt) életprevalencia értéke 14,7% volt.
Az összes (tiltott és legális) szerfogyasztás életprevalencia értéke a megkérdezett 16 éves diákok körében 28,8% volt. A fiúk 28,3%-a, a lányoknak pedig 29,4%-a fogyasztott már valamilyen visszaélésre alkalmas szert élete során.

                                                     

Melyek a leggyakrabban használt kábítószerek a fiatalok körében?

A vizsgált szerek közül változatlanul a legelterjedtebb a marihuána, valamint a gyógyszerek orvosi javaslat nélküli fogyasztása és a szerves oldószer belélegzés. A prevalencia értékek alapján az ötödik helyet a 2011-ben először kérdezett mefedron foglalta el, ezt követték az amfetaminok, az egyéb szerek és az ecstasy.

                                              

Mennyire elterjedt a drogfogyasztás a felnőttek körében?

A 2007-es felnőtt népesség országos reprezentatív mintáján készült kutatás (Paksi és Arnold 2007) alapján a megkérdezett 18-64 éves korosztály 9,3%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert. Az éves prevalencia érték 2,6%, az előző havi prevalencia érték pedig 1,3%. A fiatal felnőtt populációban a szerfogyasztás a 18-64 éves népességben tapasztalthoz hasonló, csak gyakoriságában tér el attól. A 18-34 éves korosztály 20,9%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert, az elmúlt évben 6,4%-uk, az elmúlt hónapban pedig 3%-uk.

A 2001-ben, 2003-ban és 2007-ben készült vizsgálatok prevalencia értékei alapján (a 18-53 éves népesség körében) 2001 és 2003 között növekedett a tiltott drogok életprevalencia értéke és az éves prevalenciaérték is, 2003 és 2007 között azonban az életprevalencia érték nem változott (2003-ban 11,1%, 2007-ben pedig 11,2%) az éves prevalenciaérték pedig kedvező irányba mozdult el (3,9-ről, 3,1-re csökkent).

                                                               

Melyek a leggyakrabban használt szerek?

Az illegális szerek tekintetében a 18-64 éves népesség körében mind az élet-, mind az éves prevalenciák alapján (továbbra is) a kannabisz származékok fogyasztása a legelterjedtebb (életprevalencia 8,5%). A kannabisz-származékokat az ecstasy (2,4%), az amfetamin (1,8%) és a hallucinogének (1,4%) követik, a többi vizsgált tiltott szer életprevalencia értéke 1% alatti. A 18-34 éves korcsoportban szintén a kannabisz-származékok a leggyakrabban fogyasztott szerek (19,1%), ezt az ecstasy (5,1%) az amfetamin (4%) és a hallucinogének követik (3,2%).

Európai összehasonlító adatok http://www.emcdda.europa.eu/stats12#gps:displayOverview

Mit lehet tudni azokról a csoportokról, ahol eltérő a szerhasználat a teljes lakossághoz képest?

Vannak vizsgálatok, amelyek egy-egy speciális populáció szerhasználatát vizsgálják. Mivel ezek a csoportok gyakran nehezen elérhető vagy kis számú csoportok, sokszor nem kvantitatív, hanem kvalitatív kutatásokkal próbálják feltérképezni a jellemzőiket.

Ilyen speciális populáció például a táncos szórakozóhelyekre járó fiatalok, ahol az átlagnál intenzívebb szerhasználat jellemző. Erről a csoportról utoljára 2008-ban jelent meg tanulmánykötet, a „Partik, drogok, ártalomcsökkentés – Kvalitatív kutatások a parti-szcénában” (szerk.: Demetrovics Zsolt és Rácz József), ebben kimerítő információkat találhatunk erről a populációról.

A szexmunkások körében Móró és munkatársai készítettek felmérést 2010-ben. Körükben az illegális szerek közül a legmagasabb prevalenciaértékkel a kannabisz rendelkezett (rendszeres használat: 27%, alkalomszerű használat: 15%), ezt követi az amfetamin (rendszeres használat: 17%, alkalomszerű használat: 9%), az ecstasy (rendszeres használat: 12%, alkalomszerű használat: 11%), a kokain (rendszeres használat: 8%, alkalomszerű használat: 12%). A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a szexmunkások körében jelentősen magasabb az illegális szerek prevalenciája mind a teljes lakossághoz, mind a minta átlagéletkorának (29 év) megfelelő 18-34 év közötti korcsoporthoz viszonyítva.

Speciális populációnak számítanak a katonák is, körükben jóval alacsonyabb a szerhasználat előfordulása, mint a felnőtt lakosságnál. Az MH HK Tudományos Intézet Toxikológiai Kutató Osztálya és a csapat-egészségügyi szolgálatok 2012-ben 13950 esetben hajtottak végre kábítószer szűrővizsgálatokat. A szűrővizsgálatok alapján a katonai állományban a bizonyítottan kábítószert fogyasztók száma 3 fő volt, mindhárman kannabiszt használtak.

Forrás: http://drogfokuszpont.hu/szakteruleteink/populacios-vizsgalatok/populacios-vizsgalatok-tenyek-es-szamok/