Szociológia tételek

A pozitivista paradigma

 • Thomass Kuhn: Paradigma elmélet
 • Comt kritikája
 • A pozitivitsa paradigma kiindulópontja - 3 stádium elmélet
 • John Stuart Mill
 • A természettudományok és a társadalomtudományok közötti külömbségek
 • Mill oksági törvények
 • Herbert Spencer

Durkheim

 • Durkheim életútja
 • Kollektív tudat
 • Mechanikus szolidaritás
 • Organikus szolidaritás
 • Szerződéses szolidaritás
 • Durkheim morfológiája
 • Durkheim módszertana
 • Öngyilkosság
 • Erkölcsi tény
 • A vallási tény
 • Durkheim vallásszociológiai korszaka
 • Kollektív reprezentáció