A vonzás szabályai– Hogyan választanak társat az emberek?

Ebben a tanulmányban azokat az elméleteket, és az ezekre épülõ empirikus kutatásokat kísérelem meg összegezni és rendszerbe foglalni, melyek azt magyarázzák, hogyan választanak társat az emberek. A kérdés persze az, hogy milyen társat. Házastársat? Élettársat? Alkalmi vagy tartós „kapcsolatot”? Esetleg barátot, „lelki társat”? A tanulmány fõ célja a párválasztással kapcsolatos elméletek bemutatása. Érdekesség,hogy az elméletek egy része ugyanúgy vonatkozik a barátok választására is, így a tanulmányban gyakran esik szó majd errõl is. A cikk párválasztással kapcsolatos elméletek egységes elméleti keretben való bemutatása után kitér a speciális esetekre –arra, hogy hogyan különbözik a párválasztás az alkalmi vagy tartós kapcsolatok és a házasság esetében, vagy a férfiak és nõk esetében.

Az áttekintés eredetileg az internetes ismerkedésrõl szóló kutatásomhoz szolgált elméleti alapként. Amikor azt a kérdést tettem fel, hogy mennyiben más a párválasztás az interneten, mint hagyományos esetekben, elõször tudnom kellett, hogyan is választanak párt az emberek általában. Az irodalom áttekintése során azt láttam, hogy egy ilyen rendszerezõ összefoglalás önmagában is érdekes lehet, azon túl is, hogy kiindulást jelenthet a témával most ismerkedõk számára. Egyrészt azért, mert az elméleti koncepciók bizonyos esetekben hézagosak, határaik nem világosak, így ez a rendszerezés megkönnyíti az áttekintést. Másrészt, a párválasztás kérdésével több tudományterület is foglalkozik, melyek meglepõen kevéssé reflektálnak egymásra, így a tanulmány egyik célja az, hogy az olvasó egységes keretben láthassa a szociológiai elméletek és kutatások mellett a témával kapcsolatos szociálpszichológiai eredményeket is. Végül, annak ellenére, hogy kifejezetten sok publikáció foglalkozik a témával, több alapvetõ kérdés még nyitott, így ez a terület további érdekes kutatási lehetõségeket biztosíthat a szociológusok számára. Lörincz László 2006