anómia

„A magyar népesség életminısége az ezredfordulón” c. kötetben az életminıség interdiszciplináris, magatartástudományi vizsgálatára tettünk kísérletet. (Kopp, Kovács,2006)* A kötet alapvetı célja a magyar népesség életminıségének bemutatása, az életminıséget meghatározó tényezık elemzése, mind a szociológiai, mind a pszichológiai, mind az...
Devianciaelméleteket felsorakoztató iskolai jegyzet. Biológiai-pszichogiai-anómia-szociálpatológia-társadalmi problémák-Chicagói iskola. Konfliktuselmélet, címkézés elmélet. A modern devianciaelméletek alapjai, mikró és makró szinten. Szocializáció és deviancia.