életminőség

„A magyar népesség életminısége az ezredfordulón” c. kötetben az életminıség interdiszciplináris, magatartástudományi vizsgálatára tettünk kísérletet. (Kopp, Kovács,2006)* A kötet alapvetı célja a magyar népesség életminıségének bemutatása, az életminıséget meghatározó tényezık elemzése, mind a szociológiai, mind a pszichológiai, mind az...