norma

Devianciaelméleteket felsorakoztató iskolai jegyzet. Biológiai-pszichogiai-anómia-szociálpatológia-társadalmi problémák-Chicagói iskola. Konfliktuselmélet, címkézés elmélet. A modern devianciaelméletek alapjai, mikró és makró szinten. Szocializáció és deviancia.
Fogalmak: kultúra, érték, értékrendszer, norma, szocializáció, szubkultúra
A deviancia fogalmi problémái Deviancia = elferdülés, elhajlás Deviáns viselkedés = a társadalmi normáktól eltérő viselkedés Pontatlan meghatározás, mert: a társadalomban egyidejűleg többféle normarendszer létezhet (Ld. normák viszonylagossága!), a társadalmi normáktól való eltérés mértéke, gyakorisága nem mellékes, nem minden normasértést ítél el...