szignifikáns

Ebben a tanulmányban azokat az elméleteket, és az ezekre épülõ empirikus kutatásokat kísérelem meg összegezni és rendszerbe foglalni, melyek azt magyarázzák, hogyan választanak társat az emberek. A kérdés persze az, hogy milyen társat. Házastársat? Élettársat? Alkalmi vagy tartós „kapcsolatot”? Esetleg barátot, „lelki társat”? A tanulmány fõ célja...