„Vágóképek – rögzítve” (2008)

A Magyar Szegénységellenes Hálózat (Hálózat) második alkalommal készítette el szegénységben élõk tapasztalataira épülõ jelentését. Az elsõnek (Vágóképek – rögzítve, 2007.)1 az volt a célja, hogy a szegénység mértékét, kiterjedtségét mutató statisztikai adatok mögé nézve láttassa, hogyan élik meg a gyerekes családok a mindennapos szûkölködés nehézségeit. Célul tûztük ki a 2007 májusában országgyûlési határozatként elfogadott „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia2 (Stratégia) nyomon követését is, tudva, hogy eszközeink erre a feladatra igencsak korlátozottak. Ez késõbb be is igazolódott. Tavalyi jelentésünket jogos kritikák érték amiatt, hogy ezt az önként vállalt feladatot nem tudtuk maradéktalanul teljesíteni, és talán rosszul határoztuk meg kiadványunk mûfaját is. Az azonban körvonalazható volt akkor is, és érzékelhetõ most is, hogy merre tart a kormányzat a gyerekszegénység elleni küzdelem ügyében.